1. Enere: Poeng for antall 1’ere
 2. Toere: Poeng for antall 2’ere
 3. Treere: Poeng for antall 3’ere
 4. Firere: Poeng for antall 4’ere
 5. Femmere: Poeng for antall 5’ere
 6. Seksere: Poeng for antall 6’ere
 7. En liten straat: Poeng for fire terninger i rad, for eksempel 1, 2, 3, 4 eller 2, 3, 4, 5.
 8. En stor straat: Poeng for fem terninger i rad, for eksempel 1, 2, 3, 4, 5 eller 2, 3, 4, 5, 6.
 9. Tretal: Poeng for tre terninger med samme tall, for eksempel tre 3’ere.
 10. Firetal: Poeng for fire terninger med samme tall, for eksempel fire 4’ere.
 11. Fullt hus: Poeng for tre terninger med samme tall og to terninger med samme tall, for eksempel tre 4’ere og to 6’ere.
 12. Yatzy: Poeng for fem terninger med samme tall, for eksempel fem 5’ere.
 13. Chance: Poeng for summen av alle terningene, uavhengig av kombinasjonen.