Maxi Yatzy

Maxi Yatzy är en utökad version av det klassiska tärningsspelet Yatzy. Skillnaden är att Maxi Yatzy spelas med sex tärningar istället för fem, vilket introducerar nya kombinationer och en större variation av spelstrategier. Syftet med spelet är att samla så många poäng som möjligt genom att rulla specifika kombinationer av tärningar​​.

Yatzy regler

Vad är skillnaden på vanlig Yatzy vs Maxi Yatzy?

Den främsta skillnaden mellan vanlig Yatzy och Maxi Yatzy ligger i antalet tärningar; Maxi Yatzy använder sex tärningar medan vanlig Yatzy endast använder fem. Detta tillåter fler kombinationsmöjligheter i Maxi Yatzy. Dessutom finns det flera unika kombinationer i Maxi Yatzy som inte finns i den traditionella versionen av spelet​​. Maxi Yatzy går också att spela online, ibland till och med på online casino, vilket breddar tillgängligheten och lockar en bredare skara spelentusiaster.

De nya kasten

Maxi Yatzy innehåller unika kast såsom Full straight, Hus (3+3), och Torn (2+4), vilket ger spelarna ytterligare sätt att samla poäng på och ökar spelvariationen och strategin​​​​.

Poängmässigt

I Maxi Yatzy beräknas poängen genom att addera värdet av tärningarna för varje lyckad kombination. Spelet erbjuder ett brett utbud av poängsättningar, från de enkla ettorna till sexorna till mer komplexa kombinationer som Maxiyatzy som ger 100 poäng​​​​.

Regler – Hur du spelar spelet?

Varje spelare får tre kast per omgång med möjlighet att välja vilka tärningar de vill behålla för omkast. En kombination måste väljas för registrering av poäng efter varje omgång. Om en spelare inte kan uppnå en kombination, måste de välja att stryka en och får då inga poäng för den omgången. Spelet fortsätter tills alla kombinationer har registrerats och den med högst slutpoäng vinner​​​​.

Ettor

Summan av alla ettor på tärningarna.

Tvåor

Summan av alla tvåor på tärningarna.

Treor

Summan av alla treor på tärningarna.

Fyror

Summan av alla fyror på tärningarna.

Femmor

Summan av alla femmor på tärningarna.

Sexor

Summan av alla sexor på tärningarna.

Summa

Den totala summan av poängen från ettor till sexor.

Bonus

Ges om summan av ettor till sexor når över en specifik poängtröskel.

Ett par

Två tärningar av samma värde.

Två par

Två olika par av tärningar.

Tre par

Tre olika par av tärningar.

Tretal

Tre tärningar av samma värde.

Fyrtal

Fyra tärningar av samma värde.

Femtal

Fem tärningar av samma värde.

Liten straight

En sekvens av tärningarna 1-5.

Stor straight

En sekvens av tärningarna 2-6.

Full straight

En sekvens av tärningarna 1-6.

Kåk 2+3

Ett par och ett tretal.

Hus 3+3

Två tretal.

Torn 2+4

Ett par och ett fyrtal.

Chans

Summan av alla tärningar.

Maxiyatzy

Alla sex tärningar visar samma värde, vilket ger 100 poäng​​.