Poengene for hver kombinasjon varierer avhengig av reglene for det aktuelle spillet, men vanligvis får man poeng tilsvarende antall terninger i kombinasjonen for Enere, Toere, Treere, Firere, Femmere og Seksere. For de andre kombinasjonene, som En liten straat, En stor straat, Tretal, Firetal, Fullt hus og Yatzy, får man vanligvis bonuspoeng.